E.mont, s.r.o. - silnoproudé montáže, elektroinstalace, revize, projektování elektrických zařízení
MENU

silnoproudé montáže
elektroinstalace, revize
projektování elektrických zařízení

silnoproudé montáže,elektroinstalace, revize,projektování elektrických zařízení, E.ON,JME,elektro,elektromontáže,montáž elektrických rozvodných zařízení,trafostanice,nadzemní sítě napětí,kabelové sítě napětí,nízké a vysoké napětí,veřejné osvětlení,elektroinstalační práce

Certifikace, cenová politika

Společnost má zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001

 

 

Politika jakosti

 

Prvořadým cílem naší společnosti je spokojený zákazník. K tomuto účelu byl vytvořen systém jakosti závazný pro všechny úseky činnosti společnosti, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje jakost našich produktů a služeb, a tím rozšiřuje okruh našich spokojených zákazníků.

 

Základními principy naplňování politiky jakosti jsou:

  • na zajišťovaní jakosti se dle svých možností a pracovního zařazení podílí každý zaměstnanec společnosti
  • snažíme se předcházet komplikacím dříve než se projeví
  • s cílem dosažení výborné jakosti dbáme na soustavné zvyšování úrovně dodávek na základě pravidelného hodnocení dodavatelů
  • nejvyšší pozornost věnujeme nejen kontrole dodávek, ale především kontrole vlastní provedené práce, její jakosti, úplnosti a profesionální kvalitě
  • všem zaměstnancům společnosti zajišťujeme potřebný výcvik i pracovní vybavení potřebné k naplnění daných cílů
  • dbáme o plnění závazků vůči odběratelům ve stanovené jakosti a termínech
  • případné neshody řešíme rychle a pružně s cílem zajištění plné spokojenosti zákazníka

 

Systém jakosti je pro naši společnost prostředkem k udržení rostoucího standartu, který naši zákazníci očekávají, a tím i prostředkem ke zvyšování jakosti našich výrobků a služeb. Proto je jakost a osobní odpovědnost trvalou prioritou všech zaměstnanců společnosti.

 


 

Cenová politika

 

Preferujeme zákazníkem předem odsouhlasenou pevnou cenu prací a dodávek na jasně stanovený rozsah prací (projektová dokumentace, provedené místní šetření).

Vzhledem k charakteru prováděných prací jsou nabídkové ceny jednotlivých zakázek kalkulovány individuálně.

 

Rozsah prací, cena, termíny plnění a další ujednání jsou obsahem smlouvy o dílo, vždy na konkrétní zakázku.

Certifikát ISOOprávění ITI

Živnostenský list - Montáž měřidelŽivnostenský list - montáž, opravy, revize

Živnostenský list - prodej el. zařízeníŽivnostenský list - zemní práce

regulace odběrových diagramů,kompenzace jalové elektrické energie,projektování,revizní činnost,strojní zemní práce,vysokozdvižná plošina,energetika,odstraňování poruch,havárie,CASE 580 SK,CASE 580 SLX,UNC 060,vrtání svislých děr,MP13,MP16,zednické práce